Ethereum Classic
$4.90 -1.48%
ETC · 4d

Săn tiền thưởng Ethereum Classic

Gitcoin, một nền tảng thanh toán tiền thưởng bằng tiền điện tử, thông báo đã kích hoạt thanh toán cho các đóng góp bằng Ethereum Classic (ETC). ETC Labs cho biết trong một thông báo ngày 16/03 rằng những người săn tiền thưởng hiện có thể được trả tiền từ các dự án nguồn mở ETC.

Nhóm ETC Core đã xác nhận với Cointelegraph rằng sự hợp tác giữa ETC Labs và Gitcoin giúp biến ETC trở thành tiền thưởng cho các dự án nguồn mở, bất kể công việc cụ thể đang được thực hiện là gì. Nhóm nghiên cứu cho biết trong một email: “Điều này cho phép các thợ săn nhận tiền thưởng của chúng tôi dưới dạng ETC và cũng cho phép những thành viên khác muốn thanh toán bằng ETC.”

Khả năng tương thích Hackthon Gitcoin là một nền tảng dựa trên Ethereum, nơi các nhà phát triển có thể làm việc như một freelancer và nhận tiền thưởng.

Thông báo nêu rõ rằng tùy chọn thanh toán ETC của Gitcoin đã được đưa ra trong sự kiện DeFi Hackathon của Gitcoin, được gọi là “Tài trợ cho tương lai”, sẽ bắt đầu vào ngày 16/03 và sẽ tiếp tục đến ngày 30/03.

ETC Core giải thích: “Đây là sự ra mắt của ETC trên Gitcoin dưới dạng tùy chọn thanh toán tiền thưởng. Chúng tôi đã tạo ra một loạt các chiến dịch tiền thưởng, bao gồm “Chia sẻ tình yêu của Ethereum Classic” , “Tạo Ví phần cứng DIY bằng cách ký” và “Triển khai EVM LLVM”.

“Chúng tôi rất vui mừng được đưa bộ công cụ của mình vào cộng đồng ETC.” Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Gitcoin, Kevin Owocki cho biết trong thông báo: “Khả năng tương tác công nghệ này phù hợp với văn hóa dự án ETC. Sự tích hợp này cho phép nguồn mở và hackers ở cả hai cộng đồng tiến thêm một bước trong việc tạo ra nhiều lợi ích hơn. “

Các chương trình săn tiền thưởng sắp tới Là một sự hợp tác, ETC Labs cung cấp nhiều tiền thưởng cho sự kiện Hackathon của Gitcoin.

Chia sẻ tình yêu của Ethereum Classic- $ 300 Tạo Ví phần cứng DIY bằng cách ký — $ 500 Triển khai LLM EVM- $ 1.500

ETC Labs cũng đã hợp tác với Fantom Foundation vào tháng 2 đ...

Continue on medium.com
Recent news
ETC -1.48% · research.binance.com · 1h

Ethereum Classic (ETC) | Binance Research

What is Ethereum Classic (ETC)? Learn about Ethereum Classic and how this immutable chain of Ethereum uses Proof of Work (PoW) to secure the composability of its network.