Ethereum Classic
$6.76 -0.96%
ETC · 1w

Báo cáo về việc sắp xếp lại chuỗi #EthereumClassic gần đây

Thợ đào 0x75d1e5477f1fdaad6e0e3d433ab69b08c482f14e đã khai thác ~3500 khối ngoại tuyến hoặc ~12 giờ. Khi thợ đào này trực tuyến, nó đã tạo ra một chuỗi lớn bắt đầu từ khối 10904147- 10907763. Các nút OpenEthereum/Parity không thể xử lý việc sắp xếp lại chuỗi lớn khiến chúng không đồng bộ với mạng lưới. Chuỗi chính xác tiếp tục với reorg ~3500 khối. Trạng thái của các nút có thể được tìm thấy ở đây https://etcnodes.org/ Mạng có an toàn không? Chuỗi đa số đang hoạt động như bình thường. Các công ty khai thác lớn vô tình khai thác chuỗi không chính xác đang chuyển sang Core Geth cũng như các nhà cung cấp dịch vụ ETC khác. Tác động có thể & phải làm gì. Nodes : Core-geth hoặc Hyperledger Besu Miners: Tiếp tục khai thác vì Proof of Work đã chọn chuỗi với việc sắp xếp lại khối. Người dùng/Dịch vụ: Nếu bạn có bất kỳ giao dịch nào từ ngày 31 tháng 7 - ngày 1 tháng 8, thì vui lòng xác minh các giao dịch đó là chính xác. Vui lòng xác minh giao dịch trong các khối 10904147- 10907763. #Decentralized #Immnutable #Untoppable 👇 https://medium.com/@ETCVietnam/báo-cáo-về-việc-sắp-xếp-lại-chuỗi-ethereum-classic-gần-đây-3ea14f813d3
Go to self.EthereumClassic
Recent news